Telah bagai keadaan yang sering bila dalam satu taruhan ada yang gagal lalu terdiri yang unggul.Kayak perkaranya manakala kami main […]

Telah menjadi kasus yang lumrah jika dalam satu mainan mempunyai yang mundur dan ada yang juara.Sama kasusnya apabila kamu main […]